Поседувате професионална вештина, а имате желба да ја споделите со голем аудиториум ? Сте комуникативна личност која знае да даде одговор на различни прашања ? Размислувате како тимски  играч и не дискриминирате ? Знаете основни принципи на лојалност, доверба и чесност ? … доколку Вашите одговори се да, на право место во онлајн мрежата сте! Повелете аплицирајте како Тренер во Warp Sparkles веб платформата. За дополнителни прашања, Ви стоиме на располагање, слободно контактирајте не преку е-маил: info@warpsparkles.com

Важно: Апликацијата ќе биде разгледана и за истата може да бидете дополнително контактирани директно од основачите на веб платформата, како дел од нашиот протокол за долготрајна и лојална соработка со високо квалификувани Тренери.(поделете со / доколку има повеќе од еден)
(краток опис)

Ниво на познавање англиски јазик