Incoterms 2010 – Трговски правила

Admin bar avatar

Елена Блажевска
Нема оцена
2,000 ден
2 students

Можете ли да замислите колку еден производ патува пред да дојде во вашите раце како потрошувач? Предолго е одговорот! Стоката се движи како жива материја, од раце на раце, од место на место, преку различни трговци на големо, трговци на мало, посредници, различни помагачи за на крај да стигне до Вас крајните потрошувачи. Значи, стоката патува и низ тоа патување се склучуваат безброј трговски договори помеѓу договорните страни. Склучување на трговски договор е неопходно поради пренос на сопственост, обврски и одговорности на производот од продавач кон купувач.

Меѓународна трговска комора, со членови интелектуалци, на секои 10 години создаваат се поусогласени олеснувачи на трговијата, станува збор за моќните предвесници на Глобализацијата, т.н Инкотермс, трговски или комерцијални правила/услови. Инкотермс кратенката е настаната од почетните букви на зборовите:

ИНтернационални КОмерцијални ТЕРМС (превод: услови)

Доколку сте дел од трговијата во некоја од овие функции: Извозник, Увозник, Шпедитер, Транспортер, Царински застапник, Царински работник, Логитичар, Планер, вработен во Набавки, Комерцијалист, Банкар, Трговски консултант, па и Адвокат, тогаш оваа видео обука треба да е дел од вашата стручна експетриза.

Во оваа видео обука ќе имате прилика да се запознаете со:

  1. Историја на инкотермс
  2. Матрица за основите на инкотермс
  3. Дефинирани одговорности и обврски за секој инкотерм
  4. Препораки од искуство
  5. Анимирани сценарија за секој инкотерм

Не се двоумете, пристапете преку “купи го курс” и надградете ја својата вештина, сега, овде, веднаш, со брзина на светлината!

Тренер

Admin bar avatar Елена Блажевска

Дипломиран Економист по Интернационална Трговија со долго годишно работно искуство во областа на логистика, планирање и набавки и скромно познавање во областа на банкарство. Креативност, проактивност, прецизност, ефикасност, комуникативност, доверливост се дел од способностите кои ги поседува. Професионален и инспиративен лидер со голем спектар на едукативни теми за споделување. Jасни и ефективни насоки за обука се оние кои ги почитува и практикува. За поддршка и консултација можете да ја побарате во секое време.

0.00 врз основа на 0 оценки

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Информации

  • Времетраење 5 hour
  • Студенти 1
  • Сертификат за завршувањеДа
  • Достапност24/7