Биологија како научна дисциплина

Admin bar avatar

Анета Јанкуловска
Нема оцена
2,000 ден
1 студент

Овој видео тренинг претставува обука со која ќе стекнете одредени знаења од областа на природната наука, Биологија. Доколку сакате да го збогатите вашето знаење од оваа област или да ги поставите темелите кои понатаму ќе ви бидат потребни во вашето образование или работа, тогаш оваа видео обука е токму за вас.

Ваков видео тренинг во нашата земја досега не бил застапен што е пракса во високо развиените земји, каде што населението добива и одредени научни подготовки и добива сертификат соодветен за областа во која присуствувал.

Обуката содржи 12 видео лекции кои во својот состав вклучуваат преку 323 слики и вкупно 226 слајдови во кои оваа наука (барем основниот дел) е комплетно прикажан. Зошто основниот? Биологијата како наука и како научна дисциплина  е многу обемна проучувајќи различни области од истата. Затоа оваа обука првично е наменета за учениците од основните и гимназиските научни установи.

Преку видео тренингот вие ќе се стекнете со знаење со кое самостојно ќе можете:

  • Да се запознаете со тоа што претставува биологијата како наука.
  • Кои се нејзините области во која таа делува?
  • Што конкретно проучува.
  • Каде се ќе се сретнете со оваа наука?
  • Ќе бидете способни да објасните каде, зошто и на кој начин биологијата се занимава со проучувањето на нејзините дисциплини и самостојно како наука.

Тренер

Admin bar avatar Анета Јанкуловска

Ветеринарен техничар од факултетот за Биотехнички науки. Се пронаоѓа во областите на информатиката и успешно ги користи информатичките технологии. Пишувањето и е најголемо хоби. Ужива во давањето помош и знаење, а обожава да помага на студенти, ученици и средношколци. Како тимски играч, нејзината цел е природните науки да ги преточи во едукативни курсеви за студентите, средношколците и поширок аудиториум, како тие би се запознале и би стекнале одредено практично познавање.

0.00 врз основа на 0 оценки

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Информации

  • Времетраење 4 hour
  • Студенти 1
  • Сертификат за завршувањеДа
  • Достапност24/7